Liên hệ

Liên hệ


Đi vào chạm

Cel / Whatsapp: 0086-15113353097
Tel: 0086-86681856

Email: info@for-tube.com

Skype: q.fortunepackaging


Các văn phòng

Địa chỉ:NO 10, NANSHAN Industrial Area, Shenwan, Trung Sơn, GUANDDONG, Trung Quốc

Điện thoại:0086-15113353097

Email:INFO@FOR-TUBE.COM